Hem

Välkommen! 

 

Didacta är ämnesföreningen för dem som studerar allmän pedagogik, vuxenpedagogik eller på barnträdgårdslärarlinjen på svenska vid institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet. Alla som är inskrivna är automatiskt medlemmar i Didacta. Vi är en liten ämnesförening med ungefär 90 medlemmar och varje år kommer det in omkring 12 nya studeranden på linjen för allmän- och vuxenpedagogik och ca. 30 på barnträdgårdslärarlinjen. Vår uppgift är att bevaka studerandenas studiepolitiska intressen. Verksamheten består av månadsmöten, fester och middagar, temakvällar, kultur-och sportevenemang samt föredrag och studiebesök.

Föreningen är grundad 1975 och vi håller till på Minerva på Brobergsterassen 5 A, PB 9, 00014 Helsingfors universitet. Vårt kontonummer är FI74 4055 0010 8605 06. Information till medlemmarna går ut via vår e-post lista, där alla Didactamedlemmar finns inskrivna. På programsidorna hittar du också information om kommande evenemang.